copy net

SPAD DRUKARSKI

SPAD - odległość pomiędzy linią cięcia, a polem zadruku, czyli odpad po obcięciu arkusza papieru. Wymagany spad to od 2 do 5 mm z każdej strony użytku. Przykładowo jeśli rozmiar netto produktu wynosi 210x297 mm, to rozmiar brutto, czyli ze spadem po 2 mm z każdej strony będzie wynosił 214x301 mm. Spad gwarantuje, że obszar druku będzie dochodził do samej krawędzi po przycięciu arkusza.
W projektach w których tło jest inne niż białe (czyli jest zadrukowane dowolnym kolorem lub są to elementy grafiki) i dochodzi do krawędzi projektu, zastosowanie spadów jest koniecznością. Powodem jest pewna niedokładność urządzeń introligatorskich, takich jak gilotyny oraz tego, że materiały są przeważnie cięte z tzw. stosu, przez co między poszczególnymi arkuszami występują lekkie przesunięcia. Rozwiązaniem tego problemu jest właśnie stosowanie spadu.

 

MARGINES BEZPIECZEŃSTWA

To pole między krawędzią zewnętrzną formatu netto (formatu docelowego), a częścią wewnętrzną projektu i ma zazwyczaj od 3 do 5 mm. Wszystkie ważne elementy projektu nie powinny wychodzić poza to pole. Wszystkie elementy znajdujące się na marginesie bezpieczeństwa, w trakcie obróbki introligatorskiej mogą zostać obcięte, co jest spowodowane pewną niedokładnością gilotyn i krajarek oraz specyfikacji cięcia ze stosu. Stosowanie bezpiecznej odległości od krawędzi projektu ma duże znaczenie również w trakcie procesów wykończeniowych i nie stosowanie ich przysparza dużo problemów w introligatorni.