copy net

LOGO, SYGNET, LOGOTYP - O CO CHODZI?

Logo – graficzny znak, prawnie chroniony, będący przedstawieniem symbolu marki, stowarzyszenia, firmy, instytucji, osoby prywatnej, a nawet rzeczy abstrakcyjnych – takich jak idee oraz pomysły. Logo zawsze powinno swoim wyglądem nawiązywać do przedstawianego tematu i być skonstruowane w sposób czytelny i mało skomplikowany. Dobrym rozwiązaniem jest stworzenie logo w dwóch wersjach – poziomej oraz pionowej i w wersji kolorystycznej pełnej i monochromatycznej. Umożliwia to wykorzystanie go na różnych produktach oraz na różnych nośnikach reklamy.

Logo może składać się z sygnetu (symbolu graficznego), logotypu (tekstowe przedstawienie nazwy) oraz tagline (hasło firmowe).

Sygnet to element graficzny zawierający się w logo. Jest to jedna ze składowych logo.

Tagline to hasło firmowe umieszczane zazwyczaj pod logotypem.